Subsidies

Om het gebruik van zonnepanelen te stimuleren, heeft de Vlaamse overheid heeft enkele initiatieven opgestart.

Subsidie voor zonnepanelen

De subsidies voor zonnepanelen zijn afhankelijk van verscheidene factoren zoals het type installatie, uw gemeente en provincie en of u al dan niet particulier bent. Sommige gemeentes geven subsidies uit voor de installatie van zonnepanelen. Daarnaast kan u ook een belastingsvermindering en premies bekomen bij verschillende instanties zoals de netbeheerder, de fiscus en de Vlaamse Overheid.

Subsidies voor zonneboilers en zonnecollectoren

Ook voor het installeren van zonneboilers en zonnecollectoren kan u in aanmerking komen voor diverse subsidies. Sinds 2012 is het echter niet meer mogelijk om belastingsvermindering te bekomen voor zonneboilers en zonnecollectoren.

Subsidies voor zonneboilers en zonnecollectoren

Als eigenaar van zonnepanelen krijgt u van De Vlaamse Overheid Groenestroomcertificaten. Hoe meer elektriciteit uw zonnepanelen opwekken, hoe meer certificaten u bekomt en hoe hoger het bedrag dat u ontvangt. Enkel energiebronnen die elektriciteit opwekken komen in aanmerking voor het Groenestroomcertificaat (dus zonnecollectoren en zonneboilers niet).